SƏNAYE

MƏDƏN-MƏZİN SƏNAYƏSİ

Mədənçıxarma sənayesi qədər avadanlıq baxımından çətin olan sənayelər azdır.Velon, planetin ən çətin şərtlərinə tab gətirmək üçün tikilmiş şlanq və şlanq birləşmələrimizi təmin etmək üçün dünya üzrə dağ-mədən avadanlığı istehsalçıları ilə işləyib. və komponentlər sənaye standartlarına cavab verir və onları üstələyir.

Məhsullarımız: